genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Leven
Werken
Literatuur
Onderzoek
René Poortmans - Heists letterkundige

Binnenkort kan u op deze pagina's meer lezen over leven en werken van René Poortmans, Heists letterkundige. Het archief van deze schrijver wordt bewaard in het heemkundig documentatiecentrum 'Die Swane' van Heist-op-den-Berg. In het kader van het stamboomonderzoek naar de familie Poortmans heb ik gereageerd op de oproep die L. Herteleer, gemeentearchivaris, in oktober 2000 publiceerde in het Swanekoeriertje.

De oproep om het archief van René Poortmans te bestuderen en het relaas van hoe het in het bezit kwam van het heemkundig documentatiecentrum van Heist-op-den-Berg kan u hieronder lezen.

HET KAN VERKEREN!

OF HOE HET ARCHIEF VAN DE HEISTSE LETTERKUNDIGE RENÉ POORTMANS BELANDDE IN ONS HEEMKUNDIG DOCUMENTATIECENTRUM.


We moeten even een flink stukje teruggaan in de tijd. Op 28 september 1974 schrijft de Heiste heemkundige René Lambrechts, toenmalig conservator van het heemkundig museum Die Swane, een brief aan de familie Molleman-Musin uit Brugge.

René Lambrechts had immers vernomen dat betreffende familie in het bezit was van een deel van Poortmans’ nalatenschap, en vraagt in een mooi gestileerde taal, hem eigen: “We verstouten ons U te vragen of U wellicht bereid zoudt zijn een edelmoedig gebaar te stellen, en deze boeken terug te schenken ten behoeve van ons museum. Daar zouden ze zorgzaam en piëteitsvol bewaard blijven… Uitsluitend gevoelens van respekt voor het oeuvre van R. Poortmans bewegen ons U dit verzoek toe te sturen…”. Een week later betuigt de familie Molleman zijn akkoord met deze schenking (in een schrijven van 9 oktober 1974), en spreekt met René Lambrechts af om binnen enkele maanden tijdens de nieuwjaarsvakantie naar Heist te komen om de ‘archieven René Poortmans’ persoonlijk af te geven. Echter, om welke reden dan ook, zo geschiedde niet, en René Lambrechts heeft nooit de ‘archieven René Poortmans’ in ontvangst mogen nemen.

Jaren vergingen, en het bestaan van deze ‘papieren Poortmans’ bij een particuliere familie uit Brugge was reeds lang uit het collectieve geheugen van onze heemkundige kring verdwenen. Totdat op een warme maandagavond in juni 2000 de heer en mevrouw Molleman-Musin zich meldden op de gemeentelijke archiefdienst met, inderdaad, de ‘archieven René Poortmans’ bij zich.

Het lange verhaal gedaan, en de ‘archieven René Poortmans’ overhandigd aan onze heemkundige kring, niet in putje winter 1974 zoals aanvankelijk voorzien, maar in volle zomer 2000. We zijn opgetogen over deze aanwinst en wij bedanken de heer en mevrouw Molleman-Musin gemeend en van harte voor hun schenking en voor de moed om ons deze papieren nog zo laattijdig te bezorgen!

Deze ‘archieven René Poortmans’ worden ‘zorgvuldig en piëteitsvol bewaard’ – naar het woord van René Lambrechts – in ons heemkundig documentatiecentrum, in de hoop dat ooit iemand zich wil verdiepen in het leven en werk van deze miskende Heistse schrijver.

Het archief zelf bestaat uit drie publicaties van R. Poortmans (nl. ‘Zon in het zenith’, ‘Moeder ik sterf’ en ‘Adolf Hitler’, drie handschriften van werken die nooit zijn gepubliceerd (‘Een ster in het noorden’, ‘Op de keurlijst’ en ‘Hoe ivoor glanst’), en een 30-tal foto’s.

Luk Herteleer - Swanekoeriertje oktober 2000
Volg deze link naar de  Koninklijke heemkundige kring "Die Swane" van Heist-op-den-Berg.


Op de site van het 'Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans' is een artikel terug te vinden van Luc Renders, 'De wrede tropen. Kritisch Nederlandstalig Kongo-proza', daarin wordt naast werk van Jac. Bergeyck, Karel Jonckheere, Alfons Walschap, Cyriel Buysse, Henri Van Booven en Piet Van Aken ook de roman 'Moeder ik sterf' van René Poortmans besproken.

Klik op de link om het uittreksel over René Poortmans te lezen:
bespreking 'Moeder ik sterf'


| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans