genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Antonius
Onderzoek
Reisroute
    Vertrekpunten
    Vaarroute
VOC-schip
Aan boord
Negapatnam

Wapen van de VOC-kamer van Zeeland
(Middelburg)
De reisroute: Vertrekpunten & Middelburg

Op deze pagina vindt u meer informatie over de thuishavens van de VOC & enkele afbeeldingen die een idee kunnen geven hoe Middelburg eruitzag toen Antonius Poetmans er in 1741 vertrok.


Middelburg
De VOC bestond bijna 200 jaar. Toen de Compagnie ophield te bestaan bleef de tijd in Middelburg stilstaan. Wanneer men in deze stad rondloopt, waant men zich opnieuw in het verleden. In de verkeersvrije straatjes kan men zien en voelen hoe het in de 17de en 18de eeuw geweest moet zijn.
Vertrekpunten
Op de kaart hiernaast zijn de plaatsen aangegeven van waaruit de VOC-schepen naar de Oost vertrokken: Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen.
Veel minder bekend is de rol van het Waddeneiland Texel, waar de handelsschepen van Amsterdam, Hoorn en Henkhuizen verzamelden. Daar moesten ze bij het dorp Oudeschild vaak wachten op een gunstige wind, die de schepen naar IndiŽ moest brengen.
De schepen van Rotterdam verzamelden op de Maas, die van Middelburg aan de rede van Vlissingen.           
De werf voor OostindiŽschepen in Middelburg (afbeelding 1 & 2)
De scheepsbouw in Middelburg dateert van het begin van de 17e eeuw. In 1603 besloot het stadsbestuur van Middelburg het binnenwater achter de Korendijk met een sluis getij-vrij te maken en dit water tot dok in te richten. Het aangrenzend terrein werd bestemd voor werven, onder andere voor de VOC. Het jaartal 1616 op de gevelsteen in de muur van de voormalige smederij wijst erop dat toen in ieder geval de Zeeuwse Kamer het nieuwe werfterrein in gebruik had genomen. De Zeeuwse kamer van de VOC experimenteerde met drie-deks schepen. Met succes: de methode werd later door de Heren XVII als bouwadvies voor de nieuwe VOC schepen overgenomen.

Huis van de equipagemeester te Middelburg (afbeelding 3)
Dwars op de smederij werd een groot huis voor de opper-equipagemeester gebouwd. Ook dit pand draagt het monogram van de VOC en het jaartal 1616. In de periode 1602-1794 werden door de Kamer Zeeland bij benadering 306 schepen te water gelaten.
Klik op de afbeeldingen voor een vergroote weergave.

     


Volg de link voor meer informatie over de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.


| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans