Terug naar startpagina genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Naambetekenis
Naamvarianten
    Poetmans
    Poirtelmans
    Poortemans
    Poortmans
    Pootermans
    Pootmans
    Portemans
    Portmans
    Andere
Namenindex
Naamvarianten: Portemans
Dit is de derde schrijfwijze die werd opgetekend uit de parochieregisters van Olen (na 'Poirtelmans' en 'Pootermans').
Tekst: "3 aprilis baptisata est proles legitima Joannis Gillis Portemans ex Sichem et Anna Cornelis Laenen. Susceperunt Cornelius Laenen et Elisabeth Laenen. Anna Portemans 1722.".

Verklaring voor deze variant:
De Joannis Gillis Poortmans waarvan hier sprake is, is dezelfde als de Joannes Gillis Poirtelmans die eerder vermeld wordt. Hij was een inwijkeling uit Zichem met een naam die in Olen en omgeving (nog) niet voorkwam. Zijn achternaam was dus erg vatbaar voor misinterpretatie en schrijffouten. De reden van de verkorting van de 'o'-klank is mij niet duidelijk. 'Portemans' blijft al bij al een aannemelijker variant dan 'Poirtelmans'.

Aantal keren dat deze variant voorkomt: 1.


| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans