Terug naar startpagina genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Naambetekenis
Naamvarianten
    Poetmans
    Poirtelmans
    Poortemans
    Poortmans
    Pootermans
    Pootmans
    Portemans
    Portmans
    Andere
Namenindex
Varianten van de naam POORTMANS

Bij het onderzoek naar de familie Poortmans werden er verscheidene varianten van de familienaam genoteerd. Vaak noteerde men een achternaam op het gehoor, wat tot verschillende schrijfwijzen leidde. Verouderde spellingsregels zorgden ook voor een ander schriftbeeld (denk bvb. aan de "e" die gebruikt werd om een lange klank aan te duiden of de dubbele klinker in een open lettergreep - Verpooten versus Verpoten). En dan waren er natuurlijk nog de ambtenaren van de burgerlijke stand en de pastoors die niet helemaal vrij van zonden waren; schrijffouten en verkeerd begrepen namen leidden weer tot andere varianten.

Voor elke variant die voorkomt in de parenteel van Joannes Poortmans wordt de bron en plaatsaanduiding gegeven en een mogelijke verklaring. Er wordt ook vermeld hoe vaak een variant in de parenteel voorkomt.

Klik op één van de varianten hiernaast voor meer uitleg. In de rubriek Andere zijn de varianten opgenomen die voorlopig nog niet in de parenteel voorkomen.


| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans