genealogie POORTMANS @

Home Contact Info Sitemap
Parenteel Geschiedenis Verspreiding Naam Onderzoek Links Varia Nieuws


Antonius
Onderzoek
Reisroute
VOC-schip
Aan boord
Negapatnam
Antonius Poetmans, dienaar van de VOC

Antonius Poetmans (° 02-01-1713 / + 31-03-1750) voer op 21 mei 1741 uit van Middelburg (NL) op het schip Rensbergen. Antonius was in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij vertrok naar één van de Nederlandse handelsposten.
Uit een schepenakte van Zichem is bekend dat hij op 31 maart 1750 overleed in Nagapatuam (het huidige Negapattnam in Indië).

Gebruik de links hiernaast om meer te weten te komen over (het onderzoek naar) deze dienaar van de VOC.Schepenakte Zichem 1753

Wij, Guilliam Pieck, borghemeester, Guilliam Moreels, Bartholomeus Jacobs, Adriaen Stevens, Guilliam Hulsen, Michiel Cockx ende Andries Muilders, schepenen der stadt Zichem geleghen in Brabant bij de stad Diest verclaeren ende certificeren bij ende mits desen ten versuecke van Hendrick Verdeyen, inwoonder alhier, dat Antonius Poortmans, den welcken geseght wordt op den 21. may 1741 voor de compagnie van Middelborgh met het schip genaemt Rensberghen uijtgevaeren te sijn ende den lesten meert 1750 op Nagapatuam overleden te sijn, maer en heeft naergelaeten eenen broeder genaemt Joannes Poortmans ende eene suster genaemt Anna Maria Poortmans in houwelijck sijnde met den voors. Hendrick Verdeyen, de welcke alvolghens sijn de naeste vrinden ende bloetverwanten van den voors. Antonius ende ab intestato de naeste erfgenaemen van den selven.
Actum tot Zichem desen 17. september 1753.

A: Reijnders 1753


Volg de link voor meer informatie over de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.


| home | contact | info | sitemap | parenteel | geschiedenis | verspreiding | naam | onderzoek | links | varia | nieuws |

© 2000-2002 Geert Poortmans